• Origin of craft: Japan

    DIY – Tutorial Kanzashi Galaxy Satin Ribbon

    Creator: Lista Tsurayya

    DIY – Tutorial Kanzashi Galaxy Jellyfish satin ribbon | Bros Gurita manja

    Uploaded by: elluse